GrupBurada.com (“GrupBurada.com”, “biz”, “bize/bizi”, veya “bizim”), www.GrupBurada.com web sitesinde (“Site”) bulunan içerik ve hizmetleri, tümü işbu şartlar ve koşulların bir parçası olarak addedilen ve işbu şartlar ve koşullara dahil edilen aşağıda belirtilen şartlar ve koşullar, müşteri hizmetlerinin yanı sıra Gizlilik Politikamız ve belirli işlevsellik, özellikler veya promosyonlarla da bağlantılı olarak Sitemizde bulabileceğiniz diğer şartlar, koşullar ve politikalar (toplu olarak “Şartlar ve Koşullar”) çerçevesinde size sunmaktadır.

Sitemizden ürün satın alabilmek için, 18 yaşında olmalı veya ülkenizde geçerli reşit olma yaşını doldurmuş olmalısınız. 18 yaş veya ülkenizde geçerli reşit olma yaşının altındaysanız, Sitemizden bir satın alma işlemi gerçekleştiremezsiniz. Sitemize erişerek veya Sitemizi kullanarak, işbu Şartlar ve Koşulları okuyup anladığınızı ve hiçbir sınırlama veya kısıtlama olmaksızın, işbu Şartlar ve Koşullara tabi olmayı onayladığınızı kabul ediyorsunuz. ŞARTLAR VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEMİZİ KULLANAMAZSINIZ.

1. Gizlilik
Gizlilik uygulamalarımızı anlayabilmeniz için, lütfen Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

2. Kişisel Kullanıma yönelik Ürünler ve Hizmetler
Sitede sunulan ürünler ve hizmetler ve bunlarla ilgili olarak size sunabileceğimiz numuneler, sadece kişisel kullanıma yöneliktir. Bizden satın aldığınız veya başkaca bir şekilde bizden temin ettiğiniz ürünler veya hizmetlerden herhangi birini veya ilgili numunelerini satamaz veya tekrar satamazsınız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak Şartlar ve Koşullarımızın ihlaline yol açabileceğini düşündüğümüz durumlarda, önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın, doldurulacak herhangi bir siparişi veya size sunacağımız ürün veya hizmetleri iptal etme veya miktarını azaltma hakkımız saklıdır.

3. Satın Almayla ilgili Politikalar ve Prosedürler
Bu Site aracılığıyla verilen siparişlere ilişkin politika ve prosedürleri (sipariş işleme, sevkiyat ve taşıma, iadeler ve değişimler gibi) görebilmek için, talep@GrupBurada.com adresine email atınız.

4. Bilgilerin Doğruluğu
Sitede ürünlerimizi açıklarken mümkün olduğu kadar doğru olmaya çalışıyoruz; buna karşılık ürün tanımları, renkler, bilgiler veya Sitede sunulan diğer içeriklerin doğru, eksiksiz, güvenilir, güncel veya hatasız olduğunu garanti etmiyoruz.

Bu Site, yazım hataları veya yanlışlıklar içerebilir, eksik olabilir veya güncel olmayabilir. Dolayısıyla biz, herhangi bir hata, yanlışlık veya eksiklikleri düzeltme (bir siparişin verilmesinden sonra dahil) ve herhangi bir zamanda bilgileri değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutuyoruz. Bu tür hatalar, yanlışlıklar veya eksikliklerin fiyatlandırma ve temin edilebilirlikle ilgili olabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz; yanlış fiyat veya temin edilebilirlik bilgisine dayanılarak verilen herhangi bir siparişi iptal etme veya reddetme hakkımız saklıdır.

5. Fikri Mülkiyet
Sitede bulunan tüm bilgi ve içerikler ve ticari markalar, logolar, hizmet markaları, özellikler, işlevler, metin, grafikler, fotoğraflar, düğme simgeleri, görüntüler, sesli klipler, veri derlemeleri ve yazılımlar ve bunlardan oluşan derleme ve düzenlemeler dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Sitenin görünümü ve tasarımı (toplu olarak “İçerik”), GrupBurada’nın veya ana şirketlerimizin, iştiraklerimizin, bağlı kuruluşlarımızın, ortaklarımızın veya lisans verenlerimizin mülkiyetindedir ve telif hakları ve ticari markaları düzenleyen yasalar dahil, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası yasalar çerçevesinde korunmaktadır. Ticari markalarımız ve ticari takdim şekli, açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaçla herhangi bir şekilde kullanılamaz.

Aşağıdaki 6. Maddede belirtilen sınırlı lisanslar haricinde veya geçerli hukuk uyarınca gerekli görülen durumlar dışında, İçerik veya Sitenin herhangi bir kısmı, önceden açık yazılı iznimiz alınmaksızın, herhangi bir amaçla, tamamen veya kısmen kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, yeniden satılamaz, erişilemez, değiştirilemez veya başkaca bir şekilde faydalanılamaz.

6. Sınırlı Lisanslar; Kullanım Kısıtlamaları
Size Siteye erişmenize ve Siteyi kişisel olarak kullanmanıza olanak tanıyan sınırlı, iptal edilebilir, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans veriyoruz. Siteyi kullanımınızla bağlantılı olarak aşağıda belirtilenlerden herhangi birini yapmayacağınızı veya yapmaya çalışmayacağınızı veya herhangi bir üçüncü tarafın bunları yapmasına veya yapmaya çalışmasına neden olmayacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

• Siteyi veya herhangi bir kısmını içine alacak şekilde çerçevelemek veya buna yönelik çerçeveleme teknikleri kullanmak;
• Manuel veya otomatik meta etiketler (meta tag), “gizli metin”, robotlar, örümcekler (spiders), ağ gezginleri kullanmak, önceden yazılı iznimiz veya onayımız olmaksızın Site İçeriğini veya başkalarına ait kişisel bilgileri toplamak, kazımak (scraping), endekslemek, çıkarmak , yeniden yayınlamak, yeniden dağıtmak, iletmek, satmak, kullanım lisansını vermek veya indirmek (önbelleğe alma veya Siteyi görüntülemek için gereken diğer durumlar dışında);
• Siteyi veya herhangi bir İçeriği kişisel kullanım dışındaki diğer amaçlar için kullanmak;
• Siteyi veya herhangi bir İçeriği değiştirmek veya bunlara dayanılarak ters mühendislik yapmak veya türev eserler üretmek;
• Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya herhangi bir kişi veya kuruluşla ilişkisine dair yanlış beyanda bulunmak veya böyle bir ilişkiyi başkaca bir şekilde yanlış tanıtmak;
• Birini “gizlice izlemek” veya bir başka kişinin tacizini desteklemek dahil, başkaca bir şekilde tacizde bulunmak, reşit olmayan kişilere herhangi bir şekilde zarar verilmesi dahil, herhangi bir üçüncü tarafı tuzağa düşürmek veya zarar vermek;
• Geçerli yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasaları kasıtlı olarak ihlal etmek;
• Yazılım virüsleri, kötü amaçlı yazılımlar, programlar, kodlar, dosyalar veya Sitenin herhangi bir kısmını kesintiye uğratmaya, bozmaya, değiştirmeye, imha etmeye veya sınırlandırmaya yönelik diğer materyalleri iletmek, yüklemek, yayınlamak, e-posta ile göndermek, paylaşmak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkaca bir şekilde sunmak; ve/veya
• Zincirleme mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türde “sağanak” gönderimler dahil, istenmeyen veya izin verilmeyen reklam, teklif, talep veya tanıtımlarda bulunmak veya bu tür faaliyetlere katılmak.

Ayrıca size sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için Sitenin ana sayfasına bir link yaratma hakkı tanıyan sınırlı, iptal edilebilir, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans da veriyoruz. Siteye bağlanan bir web sitesi, (i) İçeriklerimizin tümüne ve/veya herhangi birine bağlantı kurabilir, fakat söz konusu içeriği çoğaltamaz; (ii) ilgili web sitesini veya hizmetler veya ürünlerini onayladığımızı ima edemez; (iii) bizimle ilişkisini yanlış beyan edemez; (iv) nahoş, müstehcen, saldırgan, tartışmalı veya yasadışı veya her yaştan kişiler için uygunsuz (tamamen bizim takdirimize bağlı olarak tespit edileceği üzere) olarak yorumlanabilecek içerik içeremez; (v) bizi veya ürün veya hizmetlerimizi yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya başkaca bir şekilde mütecaviz veya uygunsuz bir şekilde betimleyemez veya bizi istenmeyen ürünler, hizmetler veya düşüncelerle ilişkilendiremez; ve/veya (vi) ana sayfa dışında Sitenin herhangi bir sayfasına bağlantı oluşturamaz. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Siteye yapılan herhangi bir link bağlantısını kaldırmanızı isteyebiliriz ve böyle bir talebi aldıktan sonra derhal ilgili linki kaldıracaksınız ve söz konusu bağlantıyı sağlamaya devam etmeniz konusunda bizden ayrı ve açık yazılı bir onay almadığınız sürece, oluşturulan herhangi bir bağlantıya son vereceksiniz.

Sitenin veya İçeriğimizin tamamı ve/veya herhangi birinin sizin tarafınızdan izinsiz kullanımı, geçerli yasalar veya işbu Şartlar ve Koşullar uyarınca tanınan tüm diğer başvuru yollarının saklı kalması kaydıyla, işbu Madde 6’da belirtilen sınırlı lisansların kendiliğinden feshine yol açar.

7. Sorumluluk ve Yükümlülükleriniz
Siteye veya herhangi bir İçeriğe erişerek veya Siteyi veya herhangi bir İçeriği kullanarak, işbu Şartlar ve Koşullara ve Sitedeki tüm uyarı veya talimatlara uyacağınızı kabul ediyorsunuz. Siteye veya herhangi bir İçeriğe erişim sağlarken veya bunları kullanırken, yasalara ve örf ve adetlere uygun ve iyi niyet koşulları çerçevesinde hareket edeceğinizi kabul ediyorsunuz. Sitede veya herhangi bir İçerikte veya bu Site üzerinde sunulabilecek hizmetlerde hiçbir değişiklik veya tadilat yapamaz veya herhangi bir şekilde Sitenin bütünlüğü veya işletimine zarar veremezsiniz. İşbu Şartlar ve Koşulların herhangi bir başka hükmünün genel niteliğini sınırlandırmaksızın; işbu Şartlar ve Koşullarda belirtilen yükümlülüklerden herhangi biriyle ilgili olarak kazara veya kasten temerrüde düştüğünüz takdirde, bu durumun bize, ana şirketlerimize, iştiraklerimize, bağlı kuruluşlarımıza, ortaklarımıza veya lisans verenlerimize verebileceği tüm kayıp ve zararlardan sorumlu olacaksınız.

8. Üçüncü Taraf Linkleri
Siteye veya Siteden linkle bağlantı kurulan herhangi bir üçüncü taraf sitelerin içeriğinden sorumlu değiliz. Site üzerinde görülen linkler, sadece kullanım kolaylığı için sunulmuştur ve bizim, ana şirketlerimizin, iştiraklerimizin, bağlı kuruluşlarımızın veya ortaklarımızın, atıfta bulunulan içerik, ürün, hizmet veya tedarikçiyi onayladığımız anlamına gelmez. Bu üçüncü taraf web sitelerini kullanımınız veya bunlara erişiminizle ilgili tüm risk, size aittir. Üçüncü taraf web sitelerinde veya Siteye veya Siteden linkle bağlantı kurulan tüm diğer web sitelerinde sunulan içerikleri incelemekten veya değerlendirmekten hiçbir şekilde sorumlu değiliz ve söz konusu içerikleri garanti etmiyoruz veya ilgili web sitelerinin gizlilik politikaları ve şartları ve koşulları dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, söz konusu web sitelerinin fiilleri, içerikleri, ürünleri veya hizmetleri ile ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmiyoruz. Ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf web sitelerinin gizlilik politikalarını ve şartlarını ve koşullarını dikkatli bir şekilde incelemeniz gereklidir.

9. Özel Özellikler, İşlevler ve Etkinlikler
Site, (a) işbu Şartlar veya Koşullara ek nitelikte veya bunların yerine geçebilecek kullanım şartları, kuralları ve/veya politikalarına tabi olabilecek ve (b) bizim tarafımızdan veya üçüncü taraflarca sunulabilecek belirli özel özellikler ve işlevler veya etkinlikler (yarışmalar, çekilişler veya diğer teklifler gibi) sunabilir. Böyle bir durumda, sizi bilgilendireceğiz ve bu tekliflerden faydalanmayı tercih ederseniz, bu fırsat ve teklifleri kullanımınızın ek veya ayrı kullanım şartları, kuralları ve/veya politikalarına tabi olacağını kabul ediyorsunuz.

10. Kullanıcı İçeriği
İstenmeyen öneriler ve fikirleri reddetmek politikamızdır. İstenmeyen öneriler ve fikirlerle ilgili politikamıza karşın, Sitede herhangi bir şekilde (“Bizimle İletişim Kurun” formu aracılığıyla dahil) öneriler, fikirler, sorular, geri bildirimler, veriler, metinler, yazılımlar, müzik, ses, fotoğraflar, grafikler, görüntüler, videolar, mesajlar veya diğer materyaller (“Kullanıcı İçeriği”) iletirken ve bunları yüklerken, yayınlarken, e-posta ile gönderirken, paylaşırken, dağıtırken, çoğaltırken veya başkaca bir şekilde sunarken, ilgili Kullanıcı İçeriğinden tamamen siz sorumlusunuz. İşbu belgeyle bize, ilgili Kullanıcı İçeriğini dünya genelinde, şu anda bilinen veya ileride geliştirilecek olan tüm ortamlarda, ürünlerin geliştirilmesi, üretimi, dağıtımı ve pazarlanması dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir amaçla kullanma, kopyalama, lisans verme, alt lisansla başkalarına verme, uyarlama, dağıtma, gösterme, halka açık olarak sunma, çoğaltma, iletme, değiştirme, düzenleme ve başkaca bir şekilde faydalanma hakkı tanıyan, daimi, dünya çapında geçerli, geri dönülemez, sınırsız, münhasır olmayan ve telifsiz bir lisans vermektesiniz.

Kullanıcı İçeriğinizle ilgili haklara sahip olduğunuzu veya başkaca bir şekilde kontrolünüz altında bulundurduğunuzu beyan ve taahhüt ediyorsunuz. (a) Yasadışı, zararlı, tehditkar, kötü niyetli, taciz edici, haksız, karalayıcı, kaba, müstehcen, pornografik, tahkir edici, bir başka kişinin mahremiyet haklarını çiğneyici, nefret uyandıran veya ırk, etnik köken veya başka bir bakımdan uygunsuz olan; (b) yasalar veya diğer sözleşmesel ya da itimada dayalı ilişkiler çerçevesinde kullanıma sunma hakkına sahip olmadığınız; (c) yanlış, düzmece, hatalı veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz; (d) karşılığında herhangi bir üçüncü taraftan ücret veya herhangi bir karşılık aldığınız; veya (e) herhangi bir tarafın patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer tescilli haklarını ihlal eden Kullanıcı İçeriğinin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi, paylaşılması, dağıtılması, çoğaltılması veya başkaca bir şekilde sunulması gibi faaliyetlerde bulunmamayı veya başkalarını bu tür faaliyetlerde bulunmaya yönelik olarak desteklememeyi veya teşvik etmemeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanıcı İçeriğini incelemek veya değerlendirmekten hiçbir şekilde sorumlu değiliz; ayrıca Kullanıcı İçeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmiyoruz. Siz veya başkaları tarafından Site üzerinde yayınlanan veya iletilen Kullanıcı İçeriğini kontrol etmiyoruz ve dolayısıyla, siz veya başkaları tarafından Site üzerinde yayınlanan veya iletilen Kullanıcı İçeriğinin doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesini garanti etmiyoruz. Siteyi kullanarak, başkalarına ait ve sizi rencide edici, uygunsuz veya sakıncalı Kullanıcı İçeriğine maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğindeki hata veya ihmaller veya Site aracılığıyla iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya başkaca bir şekilde sunulan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin kullanımı sonucunda maruz kalabileceğiniz her tür kayıp veya zarar ile ilgili sorumluluklar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, hiçbir koşulda herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız. Kullanıcı İçeriğiyle bağlantılı tüm tescilli haklar, gizlilik ve yayın hakları, manevi haklar ve atıf haklarına ilişkin iddia edilen veya fiili ihlallerle ilgili olarak, bize karşı ileri sürebileceğiniz tazminat taleplerine ilişkin tüm haklardan işbu belgeyle feragat ediyorsunuz.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir Kullanıcı İçeriğini yayınlamayı reddetme veya silme hakkına sahip olduğumuzu (fakat bunu yapmakla yükümlü olmadığımızı) kabul ediyorsunuz ve herhangi bir Kullanıcı İçeriğini değiştirme, tadil etme, kısaltma veya silme hakkımız saklıdır. Yukarıda belirtilen hükümlerin veya işbu Şartlar ve Koşullar dahilindeki herhangi bir başka hükmün genel niteliğini sınırlandırmaksızın; işbu Şartlar ve Koşulları ihlal eden veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir Kullanıcı İçeriğini silme hakkına sahibiz ve işbu Şartlar ve Koşulları ihlal eden veya başkalarının haklarını çiğneyen kullanıcılarla ilgili olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme ve/veya ilgili kullanıcı hesaplarını feshetme hakkımız saklıdır.

Kullanıcı İçeriğinin Silinmesi

Site üzerinde veya mobil uygulamalarımızla bağlantılı olarak yayınladığınız değerlendirme ve yorum gönderi(ler)i gibi belirli halka açık Kullanıcı İçeriğinizi silmek isterseniz, lütfen e-posta yoluyla bizimle irtibata geçiniz ve silme talebinize aşağıdaki bilgileri ekleyiniz: adı, soyadı, kullanıcı adı/ekran adı (geçerli ise), web sitemiz ve/veya mobil uygulamalarımızla ilişkilendirilen e-posta adresi, gönderiyi silme sebebiniz ve silmek istediğiniz gönderi(ler)in tarih(ler)i (elinizde varsa). Bu bilgileri bize sunamazsanız, silme talebinizi işleme alamayabiliriz. Lütfen silme talebinizi yerine getirmek için bize 10 işgünü süre tanıyınız.

11. Telif Hakkı İhlali Bildirimleri
Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygılıyız. Telif hakkı ile korunan materyallerin telif hakkı ihlalini oluşturacak şekilde kopyalanmış olduğunu düşünüyorsanız, lütfen ihlal ihbarları için belirlenmiş temsilcimize bir e-posta veya yazılı ihbar gönderiniz ve aşağıdaki bilgileri sununuz: (i) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eser(ler)in tanımı ve telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair teyit; (ii) ihlal edici nitelikte olduğunu iddia ettiğiniz materyalin bir tanımı ve ilgili materyalin Sitedeki yeri; (iii) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.

Telif hakkı ihlaline ilişkin iddiaların bildirimi için iletişim bilgileri şu şekildedir:

E-posta: talep@grupburada.com

12. Garantilerin Reddi; Sorumluluğun Sınırlandırılması
SİTE, İÇERİĞİ VE HİZMETLER, “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. NE BİZ, NE DE ANA ŞİRKETLERİMİZ, İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI KURULUŞLARIMIZ, ORTAKLARIMIZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZ, İLGİLİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİN YASAL OLARAK GEÇERSİZ KILINABİLİR OLMADIĞI DURUMLAR HARİCİNDE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ GARANTİLER DAHİL, FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, İŞBU ŞARTLAR VE KOŞULLAR VEYA SİTE VEYA HERHANGİ BİR İÇERİKLE BAĞLANTILI OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TÜR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

GEÇERLİ YASALARCA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, BİZ VEYA ANA ŞİRKETLERİMİZ, İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI KURULUŞLARIMIZ, ORTAKLARIMIZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZİN HİÇBİR KOŞULDA (a) İŞ KESİNTİSİ; (b) SİTEYE ERİŞİM GECİKMELERİ VEYA ERİŞİM KESİNTİLERİ; (c) VERİLERİN TESLİM EDİLMEMESİ, KAYBI, ÇALINMASI, HATALI TESLİMATI, BOZULMASI, İMHASI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLMESİ; (d) SİTEDE WEB SİTESİ DIŞI LİNKLERİN BULUNMASI VEYA BUNLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER SONUCUNDA MARUZ KALINAN HER TÜR KAYIP VEYA ZARARLAR; (e) ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE VEYA BU WEB SİTELERİNDEN LİNK BAĞLANTISI SIRASINDA OLUŞANLAR DAHİL, SİTEYİ KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK MEYDANA GELEBİLECEK BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ, SİSTEM ÇÖKMESİ VEYA ARIZALARI; (f) İÇERİKTEKİ YANLIŞLIKLAR VEYA EKSİKLİKLER; VEYA (g) MAKUL KONTROLÜMÜZ DIŞINDA OLUŞAN OLAYLARDAN DOLAYI (SÖZLEŞME MARİFETİYLE, HAKSIZ FİİL NEDENİYLE (İHMAL DAHİL) VEYA BAŞKACA BİR ŞEKİLDE) SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI KABUL EDİYORSUNUZ. KUSURLARIN VEYA HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR HİÇBİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTAYIZ.

AYRICA YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BİZİM VEYA ANA ŞİRKETLERİMİZ, İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI KURULUŞLARIMIZ, ORTAKLARIMIZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZ, BU TÜR ZARARLARIN DOĞABİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSAK DAHİ, DAVA ŞEKLİNE BAKILMAKSIZIN, SİTE VEYA SİTENİN SİZİN TARAFINIZDAN KULLANIMI İLE İLGİLİ HER TÜR DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, ARIZİ VEYA NETİCESEL ZARARLARDAN (KAR KAYIPLARI DAHİL) SÖZLEŞME MARİFETİYLE, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL) NEDENİYLE VEYA BAŞKACA BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAK VE HİÇBİR DURUMDA MAKSİMUM TOPLAM SORUMLULUĞUMUZ, YÜZ TÜRK LİRASI (100 TL) TUTARINI AŞMAYACAKTIR.

İLGİLİ TAZMİNAT TALEBİNİN VEYA DAVANIN DOĞMASINA NEDEN OLAN HUKUKİ SEBEBİN ÜZERİNDEN İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİĞİ TAKDİRDE, SİTENİN KULLANIMI VEYA İŞBU ŞARTLAR VE KOŞULLARDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMAYACAĞINIZI VEYA DAVA AÇMAYACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ. BİZİMLE BİR İHTİLAFA DÜŞMENİZ VEYA SİTEDEN MEMNUN KALMAMANIZ DURUMUNDA, SİTEYİ KULLANIMINIZI SONLANDIRMANIZ BAŞVURABİLECEĞİNİZ YEGANE YOLDUR. SİZE KARŞI BAŞKA HİÇBİR BORÇ, SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ BULUNMAMAKTADIR.

13. Zararların Tazmini
Bizi, ana şirketlerimizi, iştiraklerimizi, bağlı kuruluşlarımızı, ortaklarımızı, lisans verenlerimizi, yöneticilerimizi, yönetim kurulu üyelerimizi, çalışanlarımızı ve acentelerimizi (“Tazmin Edilen Taraflar”), (i) Siteleri veya Site İçeriğini herhangi bir yasa, kural, yönetmelik veya işbu Şartlar ve Koşulları ihlal edecek şekilde kullanmanızdan veya (ii) Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir kısmından doğan herhangi bir üçüncü taraf tazminat talebi, dava veya talepten kaynaklanan makul avukat ücretleri dahil, her tür kayıp, zarar veya masraftan masun kılmayı, bunlara karşı savunmayı ve Tazmin Edilen Tarafların uğradığı tüm zararları tazmin ve telafi etmeyi kabul ediyorsunuz. Ayrıca Tazmin Edilen Tarafları, yazılım robotları, örümcek ağlar, ağ gezginleri veya benzeri veri toplama ve özütleme aletlerini kullanmanızdan veya altyapımız üzerinde makul olmayan bir külfet veya yük oluşturan herhangi bir başka fiil veya işleminizden kaynaklanan, makul avukat ücretleri dahil, her tür kayıp, zarar veya masraflardan dolayı tazmin etmeyi de kabul ediyorsunuz.

14. İhtilaflar
Site ile ilgili herhangi bir ihtilaf, tazmin talebi veya anlaşmazlıkla ilgili olarak, işbu Şartlar ve Koşullarda öngörülen tüm hak ve yükümlülükler ve tüm davalar, Şartlar ve Koşullar tamamen Türkiye dahilinde düzenlenmiş ve Türkiye içinde ifa edilmiş bir sözleşme gibi, Türkiye yasalarına tabi olacaktır. SİTEYİ ZİYARETİNİZ, BU ŞARTLAR VE KOŞULLAR VEYA TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİYLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ HER TÜR İHTİLAF (GrupBurada.com’UN VEYA İŞTİRAKLERİMİZ, ORTAKLARIMIZ VEYA LİSANS VERENLERİMİZİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIYLA İLGİLİ TAZMİNAT TALEPLERİ VEYA HAKKANİYET ESASLARINA DAYALI TALEPLER DIŞINDA) İÇİN, İSTANBUL MERKEZ (ÇAĞLAYAN) MAHKEMELERİ VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE TABİ OLMAYI KABUL EDİYORSUNUZ. Yukarıda belirtilen hükmün saklı kalması kaydıyla, fikri mülkiyet haklarımızı veya iştiraklerimiz, ortaklarımız veya lisans verenlerimizin fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmiş olmanız veya ihlal tehdidinde bulunmanız veya başkaca bir şekilde hakkaniyet esasları çerçevesinde bir dava hakkının doğması durumunda, herhangi bir yetkili mahkeme ihtiyati tedbir veya diğer uygun telafi yollarına başvurabiliriz ve bu amaçlar için ilgili yerdeki mahkemeye ve yargı yetkisine tabi olmayı kabul ediyorsunuz.

HERHANGİ BİR TOPLU VEYA TEMSİLİ TAKİBATTA BİR DAVACI VEYA GRUP ÜYESİ SIFATIYLA DEĞİL, SADECE BİREYSEL SIFATLA BİZE KARŞI TAZMİNAT TALEPLERİNDE BULUNABİLECEĞİNİZİ KABUL EDİYORSUNUZ.

15. Sitede Yayınlama veya E-posta Yoluyla Bildirimleri Elektronik olarak Alma İzni
E-posta gönderimi veya bu Sitede yayınlanan bildirimler yoluyla dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, işbu Şartlar ve Koşullarda atıfta bulunulan anlaşmalar, bildirimler, açıklamalar ve diğer iletişimleri (toplu olarak “Bildirimler”) bizden elektronik olarak almayı kabul ediyor ve buna izin veriyorsunuz. Elektronik olarak size yaptığımız tüm Bildirimlerin bu iletişimlerin yazılı olarak yapılmasını öngören herhangi bir yasal gerekliliği karşıladığını kabul ediyorsunuz. Bildirimleri elektronik olarak alma izninizi geri almak için, söz konusu izni geri aldığınızı destek@GrupBurada.com adresine e-posta göndererek bize bildirmeli ve bu Siteyi kullanımınızı sonlandırmalısınız. Böyle bir durumda, işbu belgenin 6. Maddesi dahil, fakat bununla sınırlı olmaksızın, işbu Şartlar ve Koşullar uyarınca size verilen tüm haklar, kendiliğinden feshedilecektir. Ne yazık ki Bildirimleri elektronik olarak alma iznini vermeyen herhangi bir kullanıcıya bu Sitenin faydalarını sunamıyoruz.

Bu Bildirimleri alma izninin, pazarlama iletişimlerinin alınması konusunda yapabileceğiniz herhangi bir tercihten tamamen ayrı olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz. Pazarlama iletişimlerinin alınmasıyla ilgili olarak tercih edebileceğiniz seçenekler, Gizlilik Politikamızda sunulmuştur.

16. Genel
İşbu Şartlar ve Koşulların Siteyi kullanımınızla ilgili olarak aramızda varılan yegane anlaşmanın bütününü oluşturduğunu ve tüm önceki öneriler, anlaşmalar veya diğer iletişimlerin yerine geçtiğini ve bunları düzenlediğini kabul ve beyan ediyorsunuz.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, işbu Şartlar ve Koşulları herhangi bir zamanda değişiklikleri Sitede yayınlayarak ve söz konusu değişikliklere ilişkin bildirimde bulunarak değiştirme hakkımız saklıdır. Değişiklikler, Sitede yayınlandıktan hemen sonra geçerlidir. İşbu Şartlar ve Koşulların güncel versiyonunun Yürürlük Tarihi, bu sayfanın en üstünde belirtilmektedir. Siteyi daha sonra kullanmaya devam etmeniz, tüm değiştirilen Şartlar ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. İşbu Şartlar ve Koşullar uyarınca tanınan haklardan herhangi birini, önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın feshedebiliriz. Duruma göre Siteyle ilgili tüm kullanımlarınızı sonlandırmanız dahil olmak üzere, herhangi bir fesih ihbarına veya diğer bildirimlere derhal uyacaksınız. Herhangi bir zamanda ve zaman zaman, Siteyi (veya herhangi bir kısmını), önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın, geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya son verme hakkımız da saklıdır.

İşbu Şartlar ve Koşullarda belirtilen hükümlerden hiçbiri, aramızda herhangi bir acentelik, ortaklık veya başka bir tür ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Sizden işbu belgede belirtilen hükümlerden herhangi birini yerine getirmenizi talep etmememiz halinde, bu durum ilgili hükmü daha sonra herhangi bir zamanda yerine getirmenizi talep etme hakkımızı etkilemeyecek ve işbu belgedeki herhangi bir hükmün ihlalinden feragatimiz, ilgili hükmün kendisinden feragat ettiğimiz şeklinde addedilmeyecektir. İşbu Şartlar ve Koşullarda belirtilen hükümlerden herhangi birinin herhangi bir geçerli yasa uyarınca uygulanamaz veya geçersiz olması veya herhangi bir geçerli tahkim veya mahkeme kararı uyarınca uygulanamaz veya geçersiz kılınması halinde; söz konusu uygulanamazlık veya geçersizlik işbu Şartlar ve Koşulları bir bütün olarak uygulanamaz veya geçersiz kılmayacak; buna karşılık işbu Şartlar ve Koşullar, mümkün olduğu ölçüde, hüküm veren kuruluş tarafından tarafların orijinal hükümde belirtilen esas amacına en yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. Şartlar ve Koşullardaki başlıklar, sadece kolaylık olması için sunulmuştur ve bu Şartlar ve Koşulların yorumlanmasında kullanılmayacaktır.

İşbu Şartlar ve Koşullarla ilgili sorularınız olursa, lütfen talep@GrupBurada.com adresine e-posta göndererek bize iletiniz.